Oferta

Laboratorium elektryczne  LABISERV oferuje usługi  wzorcowania:

 
  cyfrowych i analogowych mierników do pomiaru rezystancji izolacji o napięciach pomiarowych do 2 500 V,
  cyfrowych i analogowych mierników do pomiaru rezystancji i impedancji pętli zwarcia,
  mierników do pomiaru wyłączników różnicowoprądowych,
  cyfrowych i analogowych mierników do pomiaru rezystancji uziemień i rezystywności gruntu,
  wielofunkcyjnych mierników do pomiaru parametrów instalacji elektrycznych,
  cyfrowych i analogowych multimetrów w zakresie napięcia AC/DC, prądu AC/DC oraz rezystancji,
  amperomierzy cęgowych w zakresie prądu AC/DC do 1 600 A,
  amperomierzy oraz woltomierzy elektromagnetycznych i magnetoelektrycznych,
  technicznych mostków prądu stałego do pomiaru rezystancji (mostków Wheatstone'a i Thomsona) oraz omomierzy,
  rezystorów dekadowych i innych.
Copyright ©2016 Laboratorium Metrologiczne LABISERV, All Rights Reserved.
free website
built with
kopage